Problém fulltextovým vyhledáváním

Při pokusu implementovat fulltextové vyhledávání via MySQL InnoDB jsem narazil na problém. Vyhledávání se aplikovalo pouze na jeden sloupec databáze.

Má funkce v modelu, kterou jsem udělal podle návodu od Martina Zlámala vypadá takto:

public function search($search)
{
$where = "";
//$ft_min_word_len = mysql_result(mysql_query("SHOW VARIABLES LIKE 'ft_min_word_len'"), 0, 1);
$ft_min_word_len = 4;
preg_match_all("~[\\pL\\pN_]+('[\\pL\\pN_]+)*~u", stripslashes($search), $matches);
foreach ($matches[0] as $part) {
  if (iconv_strlen($part, "utf-8") < $ft_min_word_len) {
    $regexp = "REGEXP '[[:<:]]" . addslashes(strtoupper($part)) . "[[:>:]]'";
    $where .= " OR (title $regexp OR content $regexp)";
  }
}
 
return $this->database->table('articles')
->where("MATCH(title, content) AGAINST (? IN BOOLEAN MODE)$where", $search)
->order("5 * MATCH(title) AGAINST (?) + MATCH(content) AGAINST (?) DESC", $search, $search)
->limit(50);
}

Řešení:

Problém byl ,že jsem měl nastavené pouze FULLTEXTOVÉ klíče “title” a “content”. Po přidání FULLTEXTOVÉHO klíče “title, content” byl problém vyřešen.

Problém při instalaci MySQL 5.1 na Win XP 32bit

Zdravím všechny,

uvádím zde řešení problému, který mě docela potrápil.
Nemohl jsem nainstalovat MySQL 5.1 na Win XP. Instalace tedy proběhla v pořádku,ale konfigurace pokaždé zamrzla v posledním kroku ,kde je tlačítko “Execute”. Byly provedene jen první dva kroky “Prepare configuration” a “Write configuration file” dále systém zamrznul.

Problém je ,že jsou soubory MySQL nainstalovány do cest s diakritikou.

Stačiloa změnit cestu v souboru my.ini a překopírovat soubory ze složky data na nově zadanou cestu bez diakritiky a po opětovném spuštění instalace tato proběhla bez problémů.