Nette – přístup k databázi bez PDO

Určitě nebudu sám, koho štvou nejrůznější komplikace při přesunu projektu z localu na hosting.
Rád bych se zde podělil o jednu zkušenost, která snad někomu usnadní práci a případně někdo poradí, jak a co udělat lépe.

Tedy problém byl, že na hostingu nebyla knihovna php_pdo_mysql. Na locale ,kde tuto knihovnu mám, mi vše s NetteDatabase jelo v pohodě, ale na locale jsem se nemohl k DB připojit.

Něco jsem pročetl na fórech a zjistil jsem, že snad s dibi by neměl být problém.

Tedy jsem si config.neon a authenticator musel přepsat pro dibi. Zde jsou:

config.neon

common:
  php:
    date.timezone: Europe/Prague
 
  services:
    database:
      class: DibiConnection
      arguments: [ {driver: %database.driver%, charset: utf8, hostname: %database.host%, username: %database.user%, password: %database.password%, database: %database.dbname%, persistent: true, lazy: true} ]
 
    authorizator:
      class: AclProjSecurityAcl
 
    authenticator:
      class: AclProjSecurityAuthenticator
      arguments: [@database, %security.salt%]
 
development < common:
  parameters:
    database:
      driver : mysql
      host : localhost
      dbname : ...
      user : ...
      password: ...
 
    security:
      salt: zb1g7IHt1I
 
production < common:
  parameters:
    database:
      driver : mysql
      host : localhost
      dbname : ...
      user : ...
      password: ...
 
    security:
      salt: zb1g7IHt1I

Authenticator.php

db = $dbConnection;
    $this->passwordSalt = $salt;
  }
 
  public function authenticate(array $credentials)
  {
    $email  = $credentials[self::USERNAME];
    $password = sha1($credentials[self::PASSWORD] . $this->passwordSalt);
 
    $user = $this->db
        ->select('*')
        ->from('user')
        ->where('email=%s', $email)
        ->fetch();
 
    if (!$user) {
      throw new AuthenticationException("User with login email '$email' not found", self::IDENTITY_NOT_FOUND);
    }
    if ($user->password != $password) {
      throw new AuthenticationException('Wrong password', self::INVALID_CREDENTIAL);
    }
 
    $identity = new Identity($user->id, $user->role);
    $identity->name = $user->name;
    $identity->email = $user->email;
 
    return $identity;
  }
 
}

Snad to pomůže, nakopne, inspiruje a hlavně zkrátí někomu dalšímu ztracený čas. Musel jsem také upravovat všechny dotazy na DB v modelu pro dibi. Nonaštěstí jsem toho neměl moc.

Moc se v tomto neorientuji, tak budu rád za jakoukoliv dobrou radu do budoucna a případnou debatu na toto téma.