Problém fulltextovým vyhledáváním

Při pokusu implementovat fulltextové vyhledávání via MySQL InnoDB jsem narazil na problém. Vyhledávání se aplikovalo pouze na jeden sloupec databáze.

Má funkce v modelu, kterou jsem udělal podle návodu od Martina Zlámala vypadá takto:

public function search($search)
{
$where = "";
//$ft_min_word_len = mysql_result(mysql_query("SHOW VARIABLES LIKE 'ft_min_word_len'"), 0, 1);
$ft_min_word_len = 4;
preg_match_all("~[\\pL\\pN_]+('[\\pL\\pN_]+)*~u", stripslashes($search), $matches);
foreach ($matches[0] as $part) {
  if (iconv_strlen($part, "utf-8") < $ft_min_word_len) {
    $regexp = "REGEXP '[[:<:]]" . addslashes(strtoupper($part)) . "[[:>:]]'";
    $where .= " OR (title $regexp OR content $regexp)";
  }
}
 
return $this->database->table('articles')
->where("MATCH(title, content) AGAINST (? IN BOOLEAN MODE)$where", $search)
->order("5 * MATCH(title) AGAINST (?) + MATCH(content) AGAINST (?) DESC", $search, $search)
->limit(50);
}

Řešení:

Problém byl ,že jsem měl nastavené pouze FULLTEXTOVÉ klíče “title” a “content”. Po přidání FULLTEXTOVÉHO klíče “title, content” byl problém vyřešen.

Největší útoky na facebook za rok 2014

social-network

Na webu HOTFORSECURITY byl zveřejněn seznam největších malwarových podvodů na facebook za rok 2014. Jsou to především:

 • Kdo viděl váš profil
 • Video, kde měla být k smrti ubita žena
 • Vtipné video přátel
 • Údajné sexy video Emmy Watson
 • Nazí přátelé na facebooku
 • Podvodné reklamy
 • Žena, kterou zabil manžel

Buďte tedy na facebooku obezřetní.

Přiznejte se, kdo měl tu čest se s některou z hrozeb setkat? Pište do komentářů.

Riziko domácí Wifi

Jak jsme na tom se zabezpečením domácích Wifi routerů? Tuto otázku si kladl i tým pracovníků ze společnosti Avast.

 • 15% respondentů neví jestli používá nějaké zabezpečení routeru a 9% respondentů si je jisto, že nepoužívají žádný druh ochrany.
 • 19% respondentů má nastaveno stejné jméno a heslo.
 • 37% respondentů používá defaultní heslo.

Míra bezpečnosti je obdobná jako v 90. letech bylo zabezpečení osobních počítačů.

Podrobnější zprávu si přečtete v článku: Home Wi-Fi security is as bad as PC security in the 90s

Aligator T700 reset

Postup jak se dostat to bootloadu případně resetovat tento tablet. Zkoušel jsem více postupů, ale tento se mi osvědčil. Já jsem musel tento tablet restartovat známemu z důvodu, že si vyčerpal počet pokusů na přihlášení a údaje z gmail účtu si nepamatoval.

Postup:

 1. Přesvědčte se je-li tablet připojen k napájení (buď přímo dodaným kabelem nebo přes USB)
 2. Zapněte přístroj a nechte jej naběhnout  (do bodu kam jen to půjde, nejdříve se zobrazí logo Aligator, poté Android a pak ještě jednou logo Android)
 3. Následně současně stiskněte tlačítko napájení a zesílení zvuku (je nutné tlačítka skutečně stisknout současně)
 4. Měl by Vám vyskočit dilaog, který potvrďte
 5. Následně se systém restartuje a naskočí bootmenu
 6. Další akce záleží jen na Vás, co budete chtít provést

Samozřejmě vše děláte na vlastní nebezpečí a dobře zvažte jestli chcete opravdu reset. Nezodpovídám za případné vzniklé škody. Je to jen návod, který mě osobně pomohl.

Věřím, že tento návod bude někomu nápomocen a ušetří spoustu času. Pokud ano, prosím o sdílení tohoto článku.

Drobky k prototypování v Axure

Logibox – přidání volby scénáře pro kliknutí na tlačítko login.

Na tlačítko se přidá onClick událost Case 1 a Case 2, pojmenujeme je např. If login succedds a If login fails. V každé akci přidáme link na příslušnou stránku (If login fails bude stená s tím, že se otevře dialog s hláškou).

Prozkoumat zajímavou akci bring to Front

Možná vyřeší problém s krytím modálních oken v prototypu.

Změna v selectboxu a navázaná akce

http://www.axure.com/learn/advanced/conditional-logic/droplist-selection-tutorial

Zpráva validace formu – vyžadováná pole k vyplnění

http://www.axure.com/learn/advanced/conditional-logic/required-fields-tutorial

Ghost text – mizení textu po kliku např. v search boxu

http://www.axure.com/learn/advanced/set-widget-values/click-to-clear-tutorial

Anglická, německá, finská, italská slovíčka na jednom místě.

Na ukázku uvádím link na jednu začínající testovací aplikaci, která je na doméně:

www.e-kurz.cz

Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu a nápady, co by bylo dobré změnit nebo přidat. Pokud se bude chtít někdo do tohoto mini projektu zapojit, budeme jen rádi.

Původní idea byla napsat mini aplikaci, která by měl uživatele připravit před zkouškou na otázky kladené v časovém stresu. Otázky mohou být z nejrůznějších oborů. V současnosti jsou implementovány následující sety:

 • Periodická tabulka prvků
 • Anglická slovní zásoba
 • Německá slovní zásoba
 • Esperanto slovní zásoba
 • Finská slovní zásoba
 • Francouzká slovní zásoba
 • Italská slovní zásoba
 • Latinská slovíčka
 • Ruská slovní zásoba
 • Španělská slovní zásoba

Z uvedeného je patrné, že zatím je aplikace zaměřená na jazykovou přípravu. Nicméně věříme, že se bude databáze setů časem rozrůstat. Uvítáme jakýkoliv nápad na přidáni testů.