Drobky k prototypování v Axure

Logibox – přidání volby scénáře pro kliknutí na tlačítko login.

Na tlačítko se přidá onClick událost Case 1 a Case 2, pojmenujeme je např. If login succedds a If login fails. V každé akci přidáme link na příslušnou stránku (If login fails bude stená s tím, že se otevře dialog s hláškou).

Prozkoumat zajímavou akci bring to Front

Možná vyřeší problém s krytím modálních oken v prototypu.

Změna v selectboxu a navázaná akce

http://www.axure.com/learn/advanced/conditional-logic/droplist-selection-tutorial

Zpráva validace formu – vyžadováná pole k vyplnění

http://www.axure.com/learn/advanced/conditional-logic/required-fields-tutorial

Ghost text – mizení textu po kliku např. v search boxu

http://www.axure.com/learn/advanced/set-widget-values/click-to-clear-tutorial