Užitečné tipy pro wordpress

Seznam užitečných tipů, které usnadní práci a vývoj v redakčním systému wordpress:

Shortcode
Lze využít pro uživatelské vkládání nejrůznějšího obsahu přímo do postu, stránek.
Nejdříve si v souboru function.php vytvoříme a zaregistrujeme libovolnou funkci, kterou chceme aplikovat a vložit do článku.

function hello() {
  return 'Hello, World!';
}
 
add_shortcode('nase_fce', 'hello');

Následně můžeme naši fci volat při tvorbě příspěvku:

[nase_fce]

Interakce s DB

Získání záznamů:

<!--?php  $posts = $wpdb--->get_results("SELECT ID, post_title FROM wp_posts WHERE post_status = 'future'
  AND post_type='post' ORDER BY post_date ASC LIMIT 0,4")
 
  // Echo the title of the first scheduled post
  echo $posts[0]-&gt;post_title;
?&gt;

Získání řádku:

<!--?php  $posts = $wpdb--->get_row("SELECT ID, post_title FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish'
  AND post_type='post' ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0,1")
 
  // Echo the title of the most commented post
  echo $posts-&gt;post_title;
?&gt;

Získání sloupce:

<!--?php  $posts = $wpdb--->get_col("SELECT ID FROM wp_posts WHERE post_status = 'publish'
  AND post_type='post' ORDER BY comment_count DESC LIMIT 0,10")
 
  // Echo the ID of the 4th most commented post
  echo $posts[3]-&gt;ID;
?&gt;

Získání konkrétní hodnoty:

<!--?php  $email = $wpdb--->get_var("SELECT user_email FROM wp_users WHERE user_login = 'danielpataki' ")
 
  // Echo the user's email address
  echo $email;
?&gt;

Vložení dat do DB:

$wpdb-&gt;insert( $table, $data, $format);

Vložení dat do DB ukázka:

<!--?php  $wpdb--->insert($wpdb-&gt;usermeta, array("user_id" =&gt; 1, "meta_key" =&gt; "awesome_factor", "meta_value" =&gt; 10), array("%d", %s", "%d"));
 
  // Equivalent to:
  // INSERT INTO wp_usermeta (user_id, meta_key, meta_value) VALUES (1, "awesome_factor", 10);
?&gt;

Update dat v DB

$wpdb-&gt;update( $table, $data, $where, $format = null, $where_format = null );

Update dat v DB ukázka:

$wpdb-&gt;update( $wpdb-&gt;posts, array("post_title" =&gt; "Modified Post Title"), array("ID" =&gt; 5), array("%s"), array("%d") );

Vložení vlastního loga na loginpage

add_action( 'login_head', 'ilc_custom_login');
function ilc_custom_login() {
	echo '<style type="text/css">
	h1 a { background-image:url('. get_stylesheet_directory_uri() . '/images/login-logo.png' . ') !important; margin-bottom: 10px; }
	padding: 20px;}
	</style>
	<script type="text/javascript">window.onload = function(){document.getElementById("login").getElementsByTagName("a")[0].href = "'. home_url() . '";document.getElementById("login").getElementsByTagName("a")[0].title = "Go to site";}</script>';
}

Změna počtu skov v excerpt funkci

add_filter('excerpt_length', 'ilc_excerpt_length');
function ilc_excerpt_length( $length ){
	return 10;
}