Modifikace wp_list_categories

Často potřebuji upravovat některé funkce z jádra wordpressu. Není dobré upravovat přímo funkce v jádru, po aktualizaci se Vám změny pravděpodobně ztratí.

Ideální je funkce jádra modifikovat v šabloně a to v souboru function.php.

Níže uvádím ukázku odstranění atributů v kategoriích:

 

<?php
function categories_without_title_attribute() {
$categories = wp_list_categories('echo=0');
$categories = preg_replace('/title="(.*?)"/','',$categories);
echo $categories;
}
?>