WordPress – pár užitečných triků pro vykreslování smyček s posty

Posty publikované mezi daty
Chcete-li zobrazit posty vytvořené v určitém časové rozmezí, použijte následující smyčku:

<!--?php
  function filter_where($where = '') {
     $where .= " AND post_date -->= '2012-04-18' AND post_date &lt;= '2012-05-01'";
   return $where;
  }
 add_filter('posts_where', 'filter_where');
 query_posts($query_string);
 while (have_posts()) :
    the_post();
    the_content();
 endwhile;
 ?&gt;

Posty s náhledem prvního obrázku v článku
Nejdříve si do souboru function.php vložíme funkci, která nám vrátí link na první obrázek v článku:

function catch_that_image() {
 global $post, $posts;
 $first_img = '';
 ob_start();
 ob_end_clean();
 $output = preg_match_all('//i', $post-&gt;post_content, $matches);
 $first_img = $matches [1] [0];
 
 if(empty($first_img)){ //Defines a default image
  $first_img = "/images/default.jpg";
 }
 return $first_img;
}

Následně můžeme naší fci volat ve smyčce:

<!--?php
 if (have_posts()) :
   while (have_posts()) : the_post(); ?-->
    <a class="img-loop" title="&lt;?php the_title(); ?&gt;" href="&lt;?php the_permalink();?&gt;">
    <img src="http://www.remake.cz/blog/wp-content/uploads/images/&lt;?php echo catch_that_image() ?&gt;" alt="&lt;?php the_title(); ?&gt;" />
    </a>
  endwhile;
endif;
?&gt;